Diaspora & Peace

Hvordan kan diasporaen bidrage til at forebygge voldelig ekstremisme? Bidrager diasporabaseret bistand til den internationale krigsøkonomi? Hvad ved vi om eksisterende udfordringer og risici forbundet…

SDO og DIIS kortlægger den somaliske diaspora

SDO har været med til at bidrage til endnu en rapport som kortlægger diasporaens rolle i et udviklingsperspektiv. Rapporten, som er udarbejdet af DIIS, undersøger både…

Somaliere diskrimineres

SDO har i de sidste to år  samarbejdet med Open Society Foundation omkring en større europæisk undersøgelse, som har resulteret i rapporten ”Somaliere i København”,…

På tur i Tingbjerg

Generalsekretær Said Hussein viser Manu Sareen (minister for børn, unge, ligestilling og sociale forhold) rundt i Tingbjerg, hvor de diskutere, hvordan SDO og ministeriet kan…

Let’s talk

SDO afviklede dialogkonceptet Let’s Talk i både København og Århus, som var et faciliteret møde mellem den somaliske diaspora i Danmark ,  den amerikanske ambassade. Nogle…

Europæisk ungdomsudveksling

SDOs lokalafdeling i København gennemførte igen i år et større udvekslingsprojekt, hvor  30 unge fra tre forskellige organisationer var samlet i Tingbjerg. Projektet var bevilliget…