Elementær samfundsdeltagelse

Somali Diaspora Organisation har med støtte fra CISU gennemført udviklingsprojektet Elementær Samfundsdeltagelse. Projektet skal til at gå i gang med sit tredje fase.

Elementær Samfundsdeltagelses overordnede formål er, at forbedre livet for de marginaliserede og fattige nomader i Salahley distriktet, Somaliland gennem forbedret adgang til uddannelse i lokalområdet. Projektet bygger videre på de tidligere projektindsatser, hvor fokus stadigvæk er på at styrke og videreudvikle HAERDOs kapacitet til skoledrift i Salahley-distriktet Somaliland.

Projektets vil desuden styrke HAERDOs interne organisation, legitimitet og evne til at samarbejde og netværke overfor andre civilsamfundsorganisationer samt lokale og nationale beslutningstagere med henblik på en øget og synligere fortalervirksomhed. Projektet involverer udover de 3 tidligere skoler 3 nye skoler, hvor der i alt er 1225 elever.