Rettighedsambassadører

SDO er godt igang med vores nyeste projekt “Tag Lige Stilling” finansieret af Ministeriet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Indtil videre er det første hold rettighedsambassadører klar til at gå igang med deres arbejde.

“Tag Lige Stilling” er et holdningsbearbejdnings-projekt med det formål at videreudvikle en afprøvet amerikansk metode, så den på sigt kan blive et tilpasset og integreret tilbud i de professionelles arbejde med at styrke ligestillingen for nydanske unge. Sideløbende vil projektet via konkrete holdningsændrende og empowerment-skabende aktiviteter fremme de unges viden og selvforståelse med det resultat at de unge flyttes fra at være passive individer til at være aktive forandringsagenter, der har kontrol over eget liv samt modarbejder forældrenes og miljøets kønsrollemønstre, sociale kontrol og derigennem bryde med denne negative arv.