Organisation

Vores organisering

 

Kongressen er SDOs øverste myndighed, og afholdes hvert andet år i slutningen af oktober. Til kongressen deltager alle delegerede fra medlemsorganisationerne, hvor hele paraplyorganisationens arbejde evalueres. Til kongressen bliver der desuden reviderede alle strategi – og udviklingsplaner, budgetter samt alle andre generelle forhold vedrørende organisationen. Det er også under kongressen, at hele forretningsudvalget samt den eksterne statsaut. revisor vælges.

Hovedbestyrelsen er organisationens øverste stående myndighed, og har suveræn autoritet i alle anliggender vedrørende paraplyorganisationen herunder især de områder, som ligger uden for generalsekretærens beføjelser. Hovedbestyrelsens vigtigste opgave er, at implementere paraplyorganisationens vedtægter samt kongressens årlige udviklingsmål. Hovedbestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt.

Sekretariatet

Sekretariatet er SDOs operationelle ledelse, som servicerer alle medlemsorganisationer og samtidig betjener hovedbestyrelsen. Sekretariatet har mange støttefunktioner og arbejdsopgaver, og er således organiseret i de tre større afdelinger Administration, Kommunikation og Økonomi, som alle organisatorisk har flere forskellige decentrale enheder, som løbende udfører det daglige organisationsarbejde.

  • Administration

    Administrationsafdelingen er den største afdeling i hele organisationen. Her varetages organisationens generelle administrationopgaver. Det er desuden herfra service-enheden, fundraisingsenheden, programplanlægnings-enheden, HR-enheden samt medlemsstyrings-enheden alle styres.

  • Kommunikation

    Her arbejdes der meget med både det talte og skrevne ord. Denne afdeling varetager al kommunikationsarbejde både internt og ekstern, og rummer følgende enheder. Publikations-enheden som styrer udgivelsen af SDOs magasin, IT-enheden som styrer hjemmesiderne somdias.dk, somdias.org, codka.org mv., presseenheden som håndterer og servicerer pressen samt sidst men ikke mindst markedsføringsenheden, som planlægger og faciliterer alle former for kampagner – og markedsføringsaktiviteter.

  • Økonomi

    Økonomiafdelingen er den mindste men ikke desto mindre den mest betydningsfulde afdeling i hele paraplyorganisationen. Økonomiafdelingens hovedopgave er, at sikre SDOs økonomi forvaltes mest hensigtsmæssigt og optimalt. Samtidig er økonomiafdelingens opgave, at sikre en grundig tilvejebringelse af informationer om hele paraplyorganisationens ressourcer, aktiviteter samt resultater med henblik på at skabe de bedste forudsætninger forøget ressourceallokering, effektivitet og succes. Revisionsfirmaet Beierholm er tilknyttet SDO som ekstern statsautoriseret revisor.