Partnere

Tak til donorer og partnere for mange års fantastisk støtte og samarbejde.

Nationale samarbejdspartnere

Refugees United
SDO har indgået en samarbejdskontrakt med Refugees United, hvor vi vil facilitere samt understøtte deres arbejde med, at hjælpe somaliske flygtninge, som har mistet deres familiemedlemmer eller venner.

Dansk Ungdoms Fællesråd
SDO har siden 2008 været en del DUF’s partnerskabsprojekt, som er et samarbejde mellem DUF og 11 nydanske ungdomsorganisationer.

Den Amerikanske Ambassade
SDO har et godt samarbejde med den amerikanske ambassade i Danmark, og vi har gennemført flere samarbejdsaktiviteter med ambassaden. Senest var SDO i samarbejde med ambassaden med til at arrangerer en studietur til Minnesota, hvor vi bl.a. udvekslede erfaringer, viden – og arbejdsmetoder og skabte netværk på tværs.

NGO Forum
SDO er medlem af NGO FORUM, som er det centrale samarbejdsorgan for danske organisationer, der har interesse i dansk udviklingsbistand og Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

DFUNK
SDO samarbejder med Dansk Flygtningehjælps ungdomsorganisation DFUNK om, at forbedre vilkårene for flygtninge herisær børn og unge. Helt konkret har samarbejdet blandt andet resulteret i anbefalingen Retten til et Ungdomsliv.

CODKA
SDO er initiativtager bag organisationen CODKA, hvis formål er, at skabe en platform for de somaliske stemmer, og formidle positive samt selvkritiske analyser og historier af dem.

Cross-Over (AIDS-Fondet)
SDO har i mange år arbejdet sammen med Cross-Over (AIDS-Fondet), hvor SDO's medlemsforeninger har gennemført informationsarrangementer med henblik på at oplyse om forebyggelse af HIV og AIDS, samt andre seksuelt overførbare infektioner.

KVINFO
SDO har igennem længere tid samarbejdet med KVINFO, hvor SDO har forpligtet sig til aktivt, at informere medlemmerne om muligheden for at få en mentor. Der vil være særligt fokus på unge kvinder og mænd. KVINFO er et videncenter og forskningsbibliotek.

YouGlobe
SDO har været med til at stifte YouGlobe, som er er en dynamisk medieplatform, hvor unge kan udveksle holdninger, debattere politiske emner og skabe deres egne nyheder, som bringes videre til den etablerede presse via tænketankens eget nyhedsbureau.

Ingeniører Uden Grænser
SDO har et godt samarbejde med Ingeniører Uden Grænser. Sammen prøver vi, at forbedre vand, hygiejne – og sanitetsforholdene i Somalia.

Seniorer Uden Grænser
SDO samarbejder med Seniorer Uden Grænser, hvor SDO tidligere blandt andet har modtaget IT-udstyr til gavn og glæde for kostskolen i Salahley.

Somali Copenhagen Seminar
SDO arbejder sammen med Somali Copenhagen Seminar, og har tidligere sponseret deres arrangementer. Somali Copenhagen Seminar et et nystiftet forum, hvis formål er, at afvikle intellektuelle debatter og arrangementer med fokus på den kulturelle, økonomiske og sociale virkelighed af somaliere i verden.

Internationale samarbejdspartnere

African Development Center
SDO samarbejder med den African Development Center, som arbejder de afrikanske samfund i Minnesota, hvor deres fokus er, at starte og opretholde succesfulde virksomheder, opbygge vækst samt fremme samfundsinvesteringer.

Anti-Tribalism Movement
SDO samarbejder med den london-baseret græsrodsbevægelse Anti-Tribalism Movement(ATM). Deres formål er, at forebygge og eliminerer somalisk klanisme samt dets negative indflydelse økonomisk, politisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

American Refugee Committees
SDO har et samarbejde med American Refugee Committees program “I Am A Star”, hvis formål er, at skabe bevidsthed om den humanitære situation i Somalia samt skabe fundraisingsaktiviteter til støtte til landet.

Grundfos LIFELINK
SDO arbejder sammen med Grundfos LIFELINK om, at udvikle samt implementerer LIFELINK konceptet i Somalia.

Nordic Somali Youth Summit
SDO har et særlig godt samarbejde med Nordic Somali Youth Summit. Nordic Somali Youth Summit arrangerer årligt en større sammenkomst med en bred deltagelse fra hele den somaliske diaspora. Deres konference er multi-dimensional og workshoporienteret, og fokus er at levere relevante kapacitetsopbygningsfærdigheder, værktøjer og viden til de unge deltagere.

Somali Fair Fishing
SDO er en af initiativtagerne bag NGO’en Somali Fair Fishing, hvis formål er, at genopbygge fiskeriet i første omgang i Somaliland. Generalsekretær Said A. Hussein sidder i bestyrelsen

Open Society Foundation
SDO har haft et fagligt samarbejde med Open Society Foundation herunder faciliteringen af videnskabelige undersøgelser m.v.

Leadership Foundation
SDO har et godt samarbejde med Leadership Foundation, som er et innovativ og handlingsorienteret konsulentvirksomhed samt tænketank med fokus på at mobilisere og fremme den kraft, der ligger i mangfoldighed.

Shuraako
SDO har et godt samarbejde med den unikke organisation Shuraako, som er et amerikansk initiativ, hvis formål er, at forbinde investorer med lokale i Somalia og derigennem skabe investeringer, vækst og arbejdspladser.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
SDO samarbejder med Tysklands største rådgivende udviklingsorganisation som arbejder inden for en bred felt af områder.

Sheeko
SDO har i mange år samarbejdet med Sheeko, som er en engelsk-somalisk diaspora organisation med samme formål som SDO. Sheeko er bl.a. grundlægger af Sheeko Magazine, som er et succesfuldt etnisk livsstils magasin, som kan købes globalt.

Somali Action Alliance
SDO har et samarbejde med den amerikansk-somaliske organisation Somali Action Alliance. Samarbejdet koncentrerer sig om metodeudvikling samt erfaringsudvikling indenfor inklusion, uddannelse og demokrati m.v.

Somali Diaspora Europe
SDO er en af grundlæggerne bag den europæiske paraplyorganisation for somaliske diasporaorganisationer. Paraplyorganisationens sigte er, at styrke det multilaterale samarbejde mellem de forskellige organisationer samt facilitere muligheden for organisationsudvikling, lobbyisme m.v.

HIRDA
SDO har et enestående samarbejde med HIRDA, som er en af de største somaliske diaspora organisation i Holland.

Barahley
SDO har et stående samarbejde med Barahley, som er en af de største somaliske diaspora organisation i Sverige.

Kanava
SDO har haft et langevarigt samarbejde med Kanava, som er en af de største somaliske diasporaorganisationer i Finland.

HAYA
SDO har for nyligt indgået samarbejde med HAYA, som er en engelsk-somalisk diaspora organisation. HAYA er organisatorisk forankret i London, Storbritannien, og er årlig arrangør af Somali Achivement Awards, som er den største somaliske prisuddeling i hele Europa.

EuroSom
SDO er medlem af paraplyorganisationen EuroSom, hvis formål er skabe inklusion og udvikling igennem idrætsaktiviteter. EuroSom afvikler årligt større ungdomsudvekslinger med deltagelse fra hele Europa.SEHO
SDO har et samarbejde med SEHO, som er en lokal NGO i Somalia. Sammen med SEHO arbejder vi for, at forbedre vilkårene for de lokale igennem opgradering samt udvikling af sundhedssektoren.

Somali Olympic Committe
SDO har indgået en samarbejdskontrakt med Somali Olympic Committe.