Værdier

Ambitiøs, Engageret, Viljefast og Innovativ

I SDO arbejder vi for, at skabe en arbejdskultur baseret på fire vigtige grundværdier, som skal være med til at højne vores arbejdskvalitet. Disse værdier er:

Ambitiøs

Vores mål er at blive den mest effektive paraplyorganisation, som går forrest og prøver nye veje og muligheder. Vi er meget ambitiøse og stiller høje krav og betingelser til vores medlemmer samt til kvaliteten af både deres og vores arbejde.

Engageret

Vi er stærkt engageret i alt, hvad vi gør, og er ligeledes ekstra motiveret på grund af vores transnationale identitet og baggrund, som gør, at vi har forståelse for og er særlig opmærksomme på de udfordringer og problemstillinger, der eksisterer i blandt vores målgruppe, hvilket vi hele tiden har in mente.

Viljefast

Vi er viljefaste i både vores holdninger og handlinger, og vil arbejde for at skabe et stærkt fællesskab, hvor vi vil demonstrere, at den dansk-somaliske diaspora selv kan gøre en forskel, og at vi ikke er passive ofre, men tværtimod aktivt kan være en del af løsingen.

Innovativ

Vi vil være kendt for vores viden og kompetencer herisær vores specialviden indenfor somaliske anliggender, som vi vil bruge til at fremme vores formål. Vi vil i kraft af vores kulturelle viden, forståelse og indsigt være med til at skabe innovative og værdiskabende løsninger til gavn og glæde for vores medlemmer og målgruppe samt resten af det danske samfund.