Vision og mission

Vision

Vores vision i Danmark er at skabe et inkluderende, tolerant og mangfoldigt samfund, hvor alle medborgere har lige vilkår og muligheder.

I Somalia er vores vision, at skabe et sikkert, stabilt og veludviklet samfund med forbedrede vilkår og fremtidsmuligheder for hele befolkningen.

Mission

SDO forfølger sin vision ved at tilbyde professionel servicevirksomhed af høj kvalitet til vores medlemmer samt udvikle og styrke dem organisatorisk såvel som fagligt.