SDO deltager i Frivilligheds- og Integrationsdøgnet

Den 24. september var statsministeren vært for civilsamfundstopmødet ”Sammen om integration” på Marienborg. Mødet resulterede i en række overordnede bud på, hvordan myndigheder, det frivillige Danmark og erhvervslivet sammen kan understøtte integrationen af nytilkomne flygtninge i Danmark.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren, social- og indenrigsministeren, Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet inviterede derfor flere organisationer herunder SDO, som en del af opfølgningen på Marienborgmødet, til ”Frivilligheds- og integrationsdøgn.

Frivilligheds- og Integrationsdøgnet formål var at finde nye handlingsrettede modeller for, hvordan civilsamfundet i højere grad kan understøtte integrationen af nyankomne flygtninge i lokalsamfundet.

Læs om arrangementet her.