En stemme til herboende dansk-somaliere

Somali Diaspora Organisation inviterede ressourcestærke repræsentanter fra den somaliske diaspora til et møde om, hvordan vi sammen kan formidle de somaliske historier og stemmer ud til den danske befolkning. Konklusionerne herfra var, at opskalere projektets målgruppe samt inddrage flere aktører.

I Odense mødtes initiativgruppen fra København med mange interesserede deltagere. Mødet var positivt, og blandt konklusionerne kan nævnes nedsættelsen af en styregruppe for det videre arbejde med CODKA.

CODKA er et koncept eller rettere initiativ, som består af mange forskellige idéer, som alle har det overordnede formål, at give hele den somaliske diaspora en stemme i samfundet.

CODKA arbejder for, at formidle både positive og selvkritiske historier af somalier i Danmark.

Læs mere om CODKA her