SDO er med til at styrke det demokratiske medborgerskab

Med projektet “Demokratisk Medborgerskab – muligheder og forpligtelser ” har SDO  fået en flerårig bevilling fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som skal styrke vores inklusionsfremmende indsats.

Projektet tager afsæt i konklusionerne og anbefalingerne fra den omfattende rapport om dansk-somaliere udarbejdet af Open Society Foundation. I den forbindelse er projektets overordnede formål, at forebygge diskrimination samt inddrage især de unge dansk-somaliere til at tage ansvar og bidrage til samfundet herunder det danske demokrati. Helt konkret vil projektet videreudvikle konceptet CODKA (stemme på somalisk), som netop skal være med til at give de 19.000 dansk-somaliere i Danmark en reel stemme i samfundet. I dag er CODKA stadig et koncept, som er løst struktureret og drevet af frivillige med støtte fra SDO, men har på trods af dette alligevel vundet flere internationale priser og er bl.a. omtalt i førnævnte rapport samt i rapporten ”Living Together III”, som har betegnet CODKA som et af de mest lovende inklusionsinitiativer.