SDO og DIIS kortlægger den somaliske diaspora

SDO har været med til at bidrage til endnu en rapport som kortlægger diasporaens rolle i et udviklingsperspektiv.

Rapporten, som er udarbejdet af DIIS, undersøger både afghanske og somaliske diasporagrupper i Danmark. Rapporten viser, at begge grupper sender støtte til familiemedlemmer i konfliktramte områder, både i selve oprindelseslandene og i deres nærområder. Rapporten konkluderer, at under de rette omstændigheder og med den rette støtte kan diasporagrupper være nye og vigtige partnere for udviklingssamarbejde og humanitær assistance for udviklingsaktører såsom DANIDA.

Læs hele rapporten her.