Somaliske kvinder kommer i arbejde

Somali Diaspora Organisations københavnske lokalforening har netop afsluttet det større og længerevarende beskæftigelsesprojekt ”Fra Afhængighed til Deltagelse” (AFD). Projektet har arbejdet med opkvalificeringen af somaliske kvinder i matchgruppe 2 med det formål, at få dem ind på det danske arbejdsmarkedet.

Projektets innovative virkemiddel har i høj grad været det stærkt øgede fokus på holdningsbearbejdelse. Målgruppens grundlæggende perception af den offentlige forvaltning, arbejdsmarkedet samt deres egen rolle og selvforståelse er blevet radikalt ændret til det positive.

Projektet var et stort succes, og alle deltagere blev afklaret i forhold til deres situation, og fik desuden afmystificeret deres holdninger til sig selv, systemet og ikke mindst arbejdsmarkedet. Rådgivningsvirksomheden New Insight har fulgt projektet tæt, og de vil til sommer færdigøre den endelige evaluering.

Hele projektet har derudover hjulpet med, at flytte målgruppen fra at være fra passive ofre til aktive, ydende og selvstændige individer til gavn for dem selv, deres familier og resten af samfundet.

Projektet har fået bevilget 1,5 mio. kr. af metodeudviklingspuljen, som er organisatorisk forankret under Beskæftigelse – og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune.

Se bl.a. midtvejsevalueringen her