Medlemsfordele

Vi tilbyder høj servicevirksomhed til alle vores medlemsorganisationer uanset deres størrelse.
Jeres organisation vil indgå i et stort interessefællesskab med andre somaliske
diasporaorganisationer både nationale og internationale.

Frem for alt tilbyder vi vores medlemmer demokratisk indflydelse, hvorved den enkelte
medlemsforening kan bidrage til den positive udvikling af SDO.

Vi udvikler endvidere vores medlemsforeninger på konkrete organisatoriske og faglige
områder, som den enkelte forening har brug for hjælp og støtte til. I den forbindelse
arrangerer vi hvert år flere mindre og større kurser, workshops og seminarer med fokus på,
hvordan vores medlemmer kan udvikles fremadrettet. Alt dette tilbydes uden beregning til alle
vores medlemmer.

Derudover gennemgår alle nye medlemsforeninger alt efter størrelse og erfaring et
introduktionsprogram, hvor de bliver introduceret til paraplyorganisationen. Her lægges der
særlig vægt på deres demokratiske rettigheder, medlemsfordele samt praktisk hjælp til mere
basale sager såsom registrering, medlemshåndtering, regnskab, vedtægter osv. Vi arrangerer
desuden forskellige fællesarrangementer, som er med til at give de nye medlemsforeninger
en god start i organisationen samt styrke vores interorganisatoriske sammenhængskraft.
Vi tilbyder ligeledes hvert kvartal én professionel proceskonsultation med en ekstern
konsulent tilknyttet, hvor medlemsforeningerne kan få en grundig organisationsrådgivning.

Vores garvede rådgivere mødes desuden løbende med de enkelte medlemsforeninger. Her
rådgiver de om alt medlemmerne kan have brug for. Rådgivningen kan være praktisk anlagt
fx konkret hjælp til udarbejdelse af årsregnskab, rekrutteringsplan osv. Rådgivningsfunktionen
foregår enten i SDOs lokaler eller hos den enkelte medlemsforening.

Et medlemskab hos os giver desuden muligheden for, at indgå i et større fagligt og socialt
netværk, hvor der er masser af muligheder for, at netværke, erfaringsudveksle samt
samarbejde på tværs.

Betingelser for medlemskab

Følgende betingelser er obligatoriske i forbindelse med et medlemskab jf. vores vedtægter. Vi
optager som medlem alle organisationer der har væsentlig tilknytning til samt direkte arbejder
for den somaliske diaspora, så længe disse opfylder følgende betingelser:

  • Organisationerne skal støtte SDOs formål
  • Organisationerne skal til enhver tid opfylde Somali Diaspora Organisations
    optagelsesreglement samt adfærdskodeks.

Derudover har vi en forventning til vores medlemmer om, at de involverer sig aktivt i vores
arbejde herunder bruger deres demokratiske rettigheder samt netværker og samarbejder på
tværs. Sidst men ikke mindst skal der indbetales kontingent før medlemskabet er gyldigt.